Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       : 77                             

Karar Tarihi  : 09/02/2017                

KONUSU:

Muğla İli Seydikemer İlçesi Seki Mahallesi sınırları içinde bulunan ekli haritada taralı olarak belirtilen park alanının, 5216 sayılı Büyükşehir  Belediye Kanunun 27. nci maddesi hükmü uyarınca Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın hüküm ve tasarrufuna bırakılması hususunun görüşülmesi.    

           Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 09/02/2017 tarih ve 47720051-301.01-449  sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;