Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :77                 

Karar Tarihi :10/06/2014    

KONUSU:

Norm Kadroda Unvan ve Derece Değişikliği.

İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın 04.06.2014 tarih ve bila sayılı yazısı okundu. Yapılan müzakere sonucunda;

Belediyemizde bulunan 5 dereceli Genel İdari Hizmetler Sınıfı 10 adet Bilgisayar İşletmeni kadrosunun iptal edilerek 3 Dereceli Genel İdari Hizmetler Sınıfı 10 adet Bilgisayar İşletmeni kadrosunun ihdasına,

5 dereceli Genel İdari Hizmetler Sınıfı 10 adet Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadrosunun iptal edilerek 3 Dereceli Genel İdari Hizmetler Sınıfı 10 adet Veri Hazırlama ve Kontrol işletmeni kadrosunun ihdasına,

5 dereceli TH Sınıfı 1 adet Fen Memuru kadrosunun iptal edilerek, 3 dereceli 1 adet TH Sınıfı Fen Memuru kadrosunun ihdasına,

5 dereceli YH Sınıfı 1 adet Hizmetli kadrosunun iptal edilerek,5 dereceli 1 adet YH Sınıfı Bekçi kadrosunun ihdasına

3 dereceli GİH Sınıfı 1 adet şef kadrosunun iptal edilerek 3 dereceli 1 adet GİH Sınıfı muhasebeci kadrosunun ihdasına,

5 dereceli TH Sınıfı 3 adet Teknisyen kadrosunun iptal edilerek, 10 dereceli 3 adet TH Sınıfı Teknisyen kadrosunun ihdasına,

5 dereceli GİH Sınıfı İtfaiye Eri Kadrosunun iptal edilerek, 5 dereceli 1 adet İtfaiye onbaşısı kadrosu ihdasına,

5 dereceli GİH Sınıfı 2 adet Memur kadrosunun iptal edilerek 5 Dereceli GİH Sınıfı Kameraman kadrosunun ihdası için Norm kadro Yönetmeliğinin 11 maddesi uyarınca güncellenmesine OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.