Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No       :77                                   

Karar Tarihi :17/04/2019   

KONUSU:

          Sağlıklı Kentler Birliğinin ülkemizde 31/03/2019 tarihinde yapılan Mahalli İdareler Seçimleri nedeniyle Birlik Meclisi, Birlik Encümeni ve Birlik Başkanlığından oluşan organlarının 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanununun 8. maddesi ile Sağlıklı Kentler Birliği Tüzüğünün 15. maddesi uyarınca yeniden oluşturulması gerektiğinden; üyesi bulunduğumuz Sağlıklı Kentler Birliğinde Muğla Büyükşehir Belediyesini temsil etmek üzere doğal üyesi olan Büyükşehir Belediye Başkanı ile birlikte Meclis Üyeleri arasından gizli oyla 2 asil üyenin (Başkanla birlikte toplam 3 asil üye) belirlenmesi hususunun görüşülmesi.

 

          Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’nın 11.04.2019 tarihli ve 56567348-105.02-E.1198 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

Kararın devamı için tıklayınız.