Geri Tüm Meclis Kararları

 

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No         : 77                             

Karar Tarihi   : 28/05/2020              


KONUSU:

  1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının Görüşülmesi.

         f) İlimiz, Milas İlçesi, Kandak Mahallesi, Kahveyanı Mevkii, “'Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı (200 Büyükbaş Kapasiteli Hayvancılık Tesisi)'” amaçlı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı’nın 5216 sayılı Kanun’un 7/b ve 3194 sayılı Kanun’un 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi.

 

                      İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 20.05.2020 tarihli raporunda;