Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       : 78                                         

Karar Tarihi  :11/02/2016                            

KONUSU:

           2-Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının görüşülmesi

ç) 2016 mali yılında Büyükşehir Belediye Başkanlığımızca uygulanacak Sağlık  ve Sosyal    İşler Dairesi Başkanlığına ait Gelir Tarifesindeki ve Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi    Başkanlığına ait Gelir Tarifesindeki değişikliklerin onaylanması hususunun görüşülmesi.

Plan ve Bütçe Komisyonunun 20/01/2016 tarihli raporunda;


Kararın devamı için tıklayınız.

Plan ve Bütçe Komisyon Raporu için tıklayınız.