Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :78                              

Karar Tarihi :10/06/2014               


KONUSU:

Sermaye Arttırımı Yapılması (Muğla El Sanatları Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi-MELSA)

Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın 06.06.2014 tarih ve 79556812-851-04 sayılı yazısı okundu. Yapılan müzakere sonucunda;

Sermayesinin % 75 oranında hisseye sahip olduğumuz MELSA Muğla El Sanatları Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin 06.06.2014 tarih ve 539 nolu Genel Kurul Kararı ile Yeni Yatırımlar gerçekleştirmesi muhtemel riskleri karşılanabilmesi için, 2.250.000,00TL olan şirket sermayesinin 2.250.000,00TL artırılarak, 4.500.000,00TL’ye çıkartılmasına karar verilmiştir

Muğla Büyükşehir Belediyesinin %75 hissesi oranında 1.687,500.00TL sermaye artırımına katılınmasına, %25 hisseye sahip Muğla’ya Hizmet Vakfı, hissesi oranında 562.500,00 TL sermaye artırımına katılmaması halinde sermaye artırımından kaynaklanan ödemelerin Muğla Büyükşehir Belediyesince şirket genel kurul kararı doğrultusunda nakden ödenmesine OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.