Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No         : 78                        

Karar Tarihi   : 28/05/2020              


KONUSU:

  1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının Görüşülmesi.

       g) Kavaklıdere İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, Sazak Mevkiinde 149 ada 11, 12, 13, 14, 16 ve 17 parsel numarasında kayıtlı taşınmazlarda Enerji Nakil Hattı ve Trafo Alanı amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin 5216 sayılı Kanun’un 7/b ile 3194 sayılı Kanun’un 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi.

 

                     İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 20.05.2020 tarihli raporunda;