Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No         : 79                             

Karar Tarihi   : 28/05/2020              


KONUSU:

  1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının Görüşülmesi.

            h) İlimiz Milas İlçesi, Avşar Mahallesi, Avşarönü Mevkii'nde tapuda 109 ada 504, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 514, 516, 531, 532 parsellerde 14 MW kurulu gücünde “Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesisi Alanı (Güneş Enerji Santrali) ve santral alanına ulaşım sağlamak amacıyla 109 ada 177, 518, 522 ve 523 nolu kadastro parsellere “Yol”  amaçlı toplam 275.203,838 m2 büyüklüğündeki alana teklif edilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının, 5216 sayılı Kanun’un 7/b ile 3194 sayılı Kanun’un 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi.

 

                     İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 20.05.2020 tarihli raporunda;