Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       : 8                                 

Karar Tarihi  : 12/01/2017                 

KONUSU:

  1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi.

         f) İlimiz Yatağan İlçesi, Köklük Mahallesi sınırlarında yer alan 109 ada 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ve 35 nolu 93.571,00 m2 büyüklüğündeki kadastro parselleri üzerinde farklı şirketler tarafından A, B, C, D, E ve F bölgelerine ayrılarak toplam 5,99 MW kurulu gücünde teklif edilen “Güneş Enerji Santrali” amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının, 5216 sayılı Kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8/b maddesi uyarınca görüşülmesi.

          İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 27.12.2016 tarihli raporunda;

          27/12/2016 tarihinde saat 13:30’da Şeyh Mahallesi Kurşunlu Caddesi Muğla Büyükşehir Belediyesi 1 No.lu Hizmet Binasında toplanan Komisyonumuzca; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 07/12/2016 tarih ve 36521862-310.01.03-6999 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye Meclisimizin 08.12.2016 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen “İlimiz Yatağan İlçesi, Köklük Mahallesi sınırlarında yer alan 109 ada 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ve 35 nolu 93.571,00 m2 büyüklüğündeki kadastro parselleri üzerinde farklı şirketler tarafından A, B, C, D, E ve F bölgelerine ayrılarak toplam 5,99 MW kurulu gücünde teklif edilen “Güneş Enerji Santrali” amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının, 5216 sayılı Kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8/b maddesi uyarınca görüşülmesi” konusu görüşüldü.

       İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 07/12/2016 tarih ve 36521862-310.01.03-6999 sayılı yazısında;