Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       : 80                                        

Karar Tarihi  :11/02/2016   

KONUSU:

          İtfaiye Dairesi Başkanlığının sorumluluk alanında meydana gelebilecek itfai olaylara daha etkin ve hızlı müdahale edilebilmesi için ekipman, personel ve malzeme taşımada kullanılmak üzere, 1 adet uzun şasi çift kabin kasalı kamyonet, iş yeri yangın önlem raporlarının müracaat sahiplerine daha çabuk verilebilmesi için ilçelere gelip gitmede kullanılmak üzere 1 adet kamyonet, İl genelinde meydana gelen itfai olaylar ve doğal afetlere müdahalede koordinasyonun olay yerinden yapılması gereken zamanlarda kullanılmak üzere 2 adet kamyonet olmak üzere toplam 4 adet kamyonetin (1 adet çift kabin kasalı kamyonet ve 3 adet kamyonet) Devlet Malzeme Ofisi’nden satın alınması hususunun görüşülmesi                                                                

              İtfaiye Dairesi Başkanlığı’nın 25/01/2016 tarihli ve 68814314-301.01-127 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

Kararın devamı için tıklayınız.