Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :80                             

Karar Tarihi :10/06/2014                

KONUSU:

Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı Kamulaştırma Şube Müdürlüğü’nün Jeotermal Arama ve İşletme Ruhsatları ile ilgili T.C. Muğla Valiliği Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı’na hitaben vereceği 1.705.345TL’lik Kesin Teminat Mektubu Verilmesi

Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın 09.06.2014 tarih ve 79556812-849-99 sayılı yazısı okundu. Yapılan müzakere sonucunda;

Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı Kamulaştırma Şube Müdürlüğü’nün Jeotermal Arama ve İşletme Ruhsatları ile ilgili T.C. Muğla Valiliği Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı’na hitaben vereceği 1.705.345,00TL’lik Kesin Teminat Mektubu verilmesine ve Teminat Mektubunun güvencesi olarak Belediyemizin Vadeli Mevduat hesabından 1.876.000,00TL’nin rehin verilmesine OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.