Geri Tüm Meclis Kararları

 

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No         : 80                             

Karar Tarihi   : 28/05/2020              


KONUSU:

  1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının Görüşülmesi.

            ı) Menteşe ilçesi, Orhaniye Mahallesi “Kışla Parkı Alanı” içerisinde yer alan 7mt.lik yaya yolunun yeniden düzenlemesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine ait teklif dosyamızın 5216 sayılı Kanun’un 7/b ve 7/c maddeleri ile 3194 sayılı Kanun’un 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi.

 

                     İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 20.05.2020 tarihli raporunda;