Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No       :81                           

Karar Tarihi :28/05/2020             

 

KONUSU:

         5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 16. maddesi gereğince Meclis Üyeleri arasından 5 üyenin 1 yıl için Encümen Üyesi olarak gizli oyla seçilmesi hususunun görüşülmesi.

 

         Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’nın 18.05.2020 tarihli ve 56567348-105.02-E.1411 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;


Kararın devamı için tıklayınız.