Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :8                            

Karar Tarihi :15/04/2014             

KONUSU:

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SEÇİMİ

              Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeliği'ne yapılan işari oylama sonunda Hakkı Şevket BAYINDIR,    Mustafa SARUHAN, Mehmet Murat YAZAR, Mehmet Ali AVCI, Abdullah Gürsel UÇAR, Kemal İLHAN ve Hüseyin ÜNAL 1 yıllığına OYBİRLİĞİ İLE SEÇİLMİŞTİR.