Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :81                  

Karar Tarihi :10/06/2014               

KONUSU:

Muğla Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki, Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği

Ulaşım Komisyonunun 10.06.2014 tarih ve bila sayılı raporu okundu. Yapılan müzakere sonucunda:

Muğla Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki, Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği değişiklik yapılmadan aşağıdaki şekilde aynen OYBİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ.


Muğla Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki, Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği için Tıklayınız..