Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No         : 81                               

Karar Tarihi   : 12/04/2018                 

KONUSU:

  1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi.

        ç) 15.12.2017 tarih ve 362 sayılı Muğla Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı ile onaylanan İlimiz, Menteşe İlçesi, Kötekli Mahallesi, “Eğitim Alanı” amaçlı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planına askı süresi içerisinde yapılan 1 adet itirazın 5216 sayılı Kanunun 7/b ve Geçici 1’inci maddesi ile 3194 sayılı Kanunun 8'inci maddesi uyarınca görüşülmesi.

      İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 28.03.2018 tarihli raporunda;

 28.03.2018 tarihinde saat 13.00’de Emirbeyazit Mahallesi Uğur Mumcu Bulvarı Muğla Büyükşehir Belediyesi 2 No.lu Hizmet Binasında toplanan Komisyonumuzca; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 06.03.2018 tarih ve 36521862-301.03-E.1394 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye Meclisimizin 08.03.2018 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen “15.12.2017 tarih ve 362 sayılı Muğla Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı ile onaylanan İlimiz, Menteşe İlçesi, Kötekli Mahallesi, “Eğitim Alanı” amaçlı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planına askı süresi içerisinde yapılan 1 adet itirazın 5216 sayılı Kanunun 7/b ve Geçici 1’inci maddesi ile 3194 sayılı Kanunun 8'inci maddesi uyarınca görüşülmesi” konusu görüşüldü.

İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 06.03.2018 tarih ve 36521862-301.03-E.1394 sayılı yazısında;


Kararın devamı için tıklayınız

İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu için Tıklayınız