Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No       :81                 

Karar Tarihi :17/04/2019   

KONUSU:

          4688 sayılı yasanın 32. maddesi gereğince Büyükşehir Belediyemizde görev yapan işçi statüsü dışında kalan kamu görevlilerine sosyal denge tazminatı ödenmesi ve yetkili sendika ile toplu sözleşme yapılması hususunda Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman GÜRÜN’e yetki verilmesi hususunun görüşülmesi.  

 

          İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın 05.04.2019 tarihli ve 58798979-915.02.99-E.1192 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

Kararın devamı için tıklayınız.