Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       : 82                              

Karar Tarihi  : 09/03/2017                

KONUSU:

  1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi.

          c) Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 18.01.2017 tarih ve 5074 sayılı kararı ile uygun bulunan, İlimiz, Bodrum İlçesi, Yokuşbaşı Mahallesi, 559 ada, 1 parsel  (eski 482 ada, 1 parsel) nolu taşınmaza ilişkin Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 12.08.2015 tarih ve 3531 sayılı kurul kararı ile 14.01.2016 tarih ve 3996 sayılı kurul kararları ile Bodrum Belediye Meclisinin 04.04.2016 tarih ve 2016-56 sayılı kararı doğrultusunda hazırlanan 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Değişikliğinin, 5216 sayılı Kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8. maddesi uyarınca görüşülmesi.

          İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 21.03.2017 tarihli raporunda;

          21/02/2017 tarihinde saat 13:30’da Şeyh Mahallesi Kurşunlu Caddesi Muğla Büyükşehir Belediyesi 1 No.lu Hizmet Binasında toplanan Komisyonumuzca; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 03/02/2017 tarih ve 53618066-310.01.02-752 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye Meclisimizin 09.02.2017 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen “Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 18.01.2017 tarih ve 5074 sayılı kararı ile uygun bulunan, İlimiz, Bodrum İlçesi, Yokuşbaşı Mahallesi, 559 ada, 1 parsel  (eski 482 ada, 1 parsel) nolu taşınmaza ilişkin Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 12.08.2015 tarih ve 3531 sayılı kurul kararı ile 14.01.2016 tarih ve 3996 sayılı kurul kararları ile Bodrum Belediye Meclisinin 04.04.2016 tarih ve 2016-56 sayılı kararı doğrultusunda hazırlanan 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Değişikliğinin, 5216 sayılı Kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8. maddesi uyarınca görüşülmesi” konusu görüşüldü.

       İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 03/02/2017 tarih ve 53618066-310.01.02-752 sayılı yazısında;