Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 8                               

Karar Tarihi  : 09/01/2020               

 

KONUSU:

     İlimiz için stratejik öneme sahip ürünlerin verim ve kalitenin arttırılmasına yönelik toprak verimliliği ve dengeli bitki besleme programları oluşturulması, bu çalışmaların üreticiler tarafından sürdürebilir olması için İlimizde her ürüne yönelik pilot çalışmaların Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Muğla Büyükşehir Belediyesi ve diğer Kamu Kurum ve kuruluşlarıyla ortak olarak yapılması, tarım sektöründe, sorunlara bilimsel çözümler üretilmesi yanında toprak, bitki ve su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı, toprak bilimi, bitki yetiştiriciliği ve tarımsal verimliliğin arttırılmasına yönelik bitki besleme alanlardaki gelişmelerin yakından takip edilerek bunların sahada üreticilerimize aktarımının sağlanması ve sorunların çözümüne yönelik Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Araştırma Laboratuvarları Merkezinde faaliyette olan laboratuvarlarla koordineli olarak diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları ile araştırma, geliştirme projelerinin yürütülmesi amacıyla "Tarımsal Amaçlı Toprak, Bitki ve Sulama Suyu Analiz Laboratuvarı" kurulmuş olup, Ek  "Muğla Sıtkı Koçman Ünivesitesi ile Muğla Büyükşehir Belediyesi Arasında Tarımsal Amaçlı Toprak, Bitki ve Sulama Suyu Analiz Laboratuvarının Çalışma Esaslarına İlişkin İşbirliği Protokolü" n 5393 sayılı Kanun’un 75' inci maddesi hükmü doğrultusunda ve 5216 sayılı Kanun’un 7' nci maddesinde yer alan görev, yetki ve sorumluluklar çerçevesinde imzalanması hususunun görüşülmesi


         Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın 03.01.2020 tarihli ve 10452259-105.04-E.12 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;Kararın devamı için tıklayınız.


Ek için tıklayınız.