Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :82                  

Karar Tarihi :10/06/2014               

KONUSU:

Mazeretli Meclis üyeleri.

Meclis üyelerimizden Mehmet TOKAT,Kamil CEYLAN,Mehmet DEMİR,Mehmet KOCADON,Uysal AVCI ve Abdullah Gürsel UÇAR’ın mazeretleri nedeniyle mazeretli sayılmasına OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.