Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No       :82                 

Karar Tarihi :17/04/2019   

KONUSU:

          5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 20. maddesi hükmü kapsamında danışman ücretinin belirlenmesi hususunda karar alınması ve bu kararın ikinci bir karar alınıncaya kadar yürürlükte kalması hususunun görüşülmesi.  

 

          İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın 05.04.2019 tarihli ve 58798979-050.01.05-E.1196 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

Kararın devamı için tıklayınız.