Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       : 83                      

Karar Tarihi  :11/02/2016         

KONUSU:

Muğla İli, Menteşe İlçesi, Akçaova Mahallesi, Kapalıkaya tepe mevkiinde bulunan, Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın 29/01/2016 Tarih ve 1201 sayılı olurları ile Muğla Büyükşehir Belediyesi adına Sokak Hayvanları Bakım evi izni verilen orman sahasında, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde yapılacak olan Sokak Hayvanları Bakım evi yapımı işinin yıl içerisinde tamamlanamayacağından dolayı, Kamu İhale Kanununun 62. Maddesinin (a) bendi hükmüne istinaden yıllara yaygın olarak yapılması için, 2016 yılı bütçesinde yer alan Hizmet Binaları kaleminde 3.500.000,00 TL, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı 2017 yılı bütçesine de aynı iş için, 3.500.000,00 TL’lik ödeneğin konulması hususunun görüşülmesi 

             Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın 03/02/2016 tarihli ve 17440460-301.05-362 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;


Kararın devamı için tıklayınız.