Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :83                  

Karar Tarihi :10/06/2014    

KONUSU:

Gün Tespiti.

 Bir dahaki Meclis Toplantısı'nın 08 Temmuz 2014 Salı günü saat 14.00'de yapılmasına OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.