Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No         : 83                               

Karar Tarihi   : 12/04/2018                 

KONUSU:

  1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi.

        e) İlimiz, Menteşe İlçesi, Karamehmet Mahallesi, 1 ada, 14, 15, 16 ve 17 numaralı parsellerde kayıtlı taşınmazların kullanım kararlarının ve yapılaşma koşullarının düzenlemesine yönelik N20-C-2-C-2-B imar paftasında hazırlanan ve Büyükşehir Belediye Meclisimizin 12.10.2017 tarihli ve 328 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine yönelik 1 adet itirazın 3194 sayılı kanunun 8/b ile 5216 sayılı kanunun 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi.

      İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 28.03.2018 tarihli raporunda;

 28.03.2018 tarihinde saat 13.00’de Emirbeyazit Mahallesi Uğur Mumcu Bulvarı Muğla Büyükşehir Belediyesi 2 No.lu Hizmet Binasında toplanan Komisyonumuzca; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 06.03.2018 tarih ve 36521862-301.03-E.1391 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye Meclisimizin 08.03.2018 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen “İlimiz, Menteşe İlçesi, Karamehmet Mahallesi, 1 ada, 14, 15, 16 ve 17 numaralı parsellerde kayıtlı taşınmazların kullanım kararlarının ve yapılaşma koşullarının düzenlemesine yönelik N20-C-2-C-2-B imar paftasında hazırlanan ve Büyükşehir Belediye Meclisimizin 12.10.2017 tarihli ve 328 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine yönelik 1 adet itirazın 3194 sayılı kanunun 8/b ile 5216 sayılı kanunun 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi” konusu görüşüldü.

İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 06.03.2018 tarih ve 36521862-301.03-E.1391 sayılı yazısında;


Kararın devamı için tıklayınız

İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu için Tıklayınız