Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No       :83                 

Karar Tarihi :17/04/2019   

 

KONUSU:

          Büyükşehir Belediyemiz Organizasyon Şemasında yer alan birimlerden; Genel Sekreterlik Makamına bağlı olan Deniz ve Kıyı Tesisleri Şube Müdürlüğünün Ulaşım Dairesi Başkanlığı bünyesinde ihdas edilmesi, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı bünyesinde yer alan Adres Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğünün kaldırılması ve Belediyemiz organizasyon şemasının yazı ekinde yer alan şekli ile güncellenmesi hususunun görüşülmesi.  

        İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın 11.04.2019 tarihli ve 58798979-601.04.01-E.1288 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;