Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       : 84                                 

Karar Tarihi  :11/02/2016                    

KONUSU:

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığınca “Muğla Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Teşkilat Yapısı ve Çalışma Esaslarına İlişkin Yönetmeliğihazırlanmış ve 09/09/2014 tarihli ve 143 sayılı Belediyemiz Meclis Kararı ile onaylanarak yürürlüğe girmiştir. Ancak, değişen şartlar gereği Daire Başkanlığı teşkilat yapısında yer alan İdari İşler Şube Müdürlüğü 10/12/2015 tarihli ve 450 sayılı Belediyemiz Meclis Kararı ile kaldırılmıştır. Kapatılan söz konusu Şube Müdürlüğünde yürütülen iş ve işlemler ile bu birimde görevli personellerin idaresi maksadıyla Daire Başkanlığı bünyesinde, doğrudan Daire Başkanına bağlı "İdari İşler Şef’liği" kurulmuş ve buna bağlı olarak düzenlenen Ek “Muğla Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” in onaylanması hususunun görüşülmesi            

            Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın 04/02/2016 tarihli ve 10452259-010.03-186 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;


Kararın devamı için tıklayınız.