Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :84                                        

Karar Tarihi :10/03/2015             

KONUSU:

       Mülkiyeti Büyükşehir Belediyemize ait, Marmaris - Çamlı Köyü Uygulama İmar Planında  410, 411, 1644 numaralı parsellerde,  belediyemizce 700 farklı bitki türünden oluşan "Botanik Bahçesi" kurulmasına yönelik Projenin 5216 Sayılı Yasanın 7. Maddesi (m) fıkrası hükmü gereği Güney Ege Kalkınma Ajansı Alternatif Turizm Destek Programına dahil olması

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın 03/03/2015 tarih ve 31434462-604.01.01-255 sayılı, Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

               Mülkiyeti Büyükşehir Belediyemize ait, Marmaris - Çamlı Köyü Uygulama İmar Planın'da 410, 411, 1644 numaralı parsellerde,  belediyemizce 700 farklı bitki türünden oluşan "Botanik Bahçesi" kurulması planlanmaktadır. Botanik Bahçesi, bitki üretim ve üretici eğitim seraları, hobi bahçeleri, Ar-Ge alanları, Entomoloji ve Herboloji Müzesi, Dinlenme alanı, Macera Parkuru ve otopark alanlarıdan oluşturulacaktır.

            "Botanik Bahçesi" Projemizin Güney Ege Kalkınma Ajansı Alternatif Turizm Destek Programına dahil olabilmesi için; 5216 Sayılı Yasanın 7. Maddesi m fıkrası hükmü gereği Büyükşehir Belediye Meclisince görüşülerek karara bağlanmasını arz ederim. Denilmektedir.

Meclisimizce yapılan görüşme sonucunda;

Mülkiyeti Büyükşehir Belediyemize ait, Marmaris - Çamlı Köyü Uygulama İmar Planın'da 410, 411, 1644 numaralı parsellerde kurulması planlanan "Botanik Bahçesi" Projesinin Güney Ege Kalkınma Ajansı Alternatif Turizm Destek Programına dahil olmasına; 5216 Sayılı Yasanın 7. Maddesi (m) fıkrası hükmü gereği Meclisimizce  OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.