Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No       :84                 

Karar Tarihi :17/04/2019   

KONUSU:

          İller Bankası A.Ş. tarafından yürütülen "Sürdürülebilir Şehirler Projesi Hibe Anlaşması" (TFOA5029) kapsamında, Bankanın Dünya Bankası (DB) kaynaklarından temin ettiği ve Belediyemizin Sürdürülebilir Şehirler Projesinin A Bileşeni kapsamında yapılacak projelerin finansmanı için kullandırılacak avro hibeye ilişkin Alt Finansman Anlaşması ve ilgili dökümanları imzalamaya, hibenin kullanılması ve hibe için her türlü iş ve işlemleri yapmaya, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman GÜRÜN'ün yetkili kılınması hususunun görüşülmesi.

 

          Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın 11.04.2019 tarihli ve 79556812-105.03-E.1161 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

Kararın devamı için tıklayınız.