Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       : 85                                    

Karar Tarihi  :11/02/2016                       

KONUSU:

          İlimiz Menteşe İlçesi, Karabağlar Mahallesi, 667 Ada, 70 Parsel, A Blok Bodrum + Zemin Kat, 3 Bağımsız Bölüm numaralı Depolu İşyeri nitelikli taşınmazın; Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Hizmetlerinde kullanılmak üzere, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e ve 75/d maddeleri gereğince taşınmazın teslim edildiği tarihten itibaren 5 (beş) yıl süreyle bedelsiz olarak, Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’ne tahsis edilmesi hususunun görüşülmesi

       Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 03/02/2016 tarihli ve 47720051-301.01-387 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;


Kararın devamı için tıklayınız.