Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       : 86                                

Karar Tarihi  :11/02/2016   

KONUSU:

    1) Mülkiyeti tescilli olan taşınmazlardan;

A - Fethiye Belediye Başkanlığı’na ait Fethiye İlçesi Günlükbaşı Mahallesi 1325 Ada 1 Parsel numaralı 21.202,00 m² Yüzölçümlü Arsa nitelikli taşınmazın 153/21202 ve 372/21202 olmak üzere toplam 525/21202 hissesinin Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na,

B - Fethiye Belediye Başkanlığına ait Fethiye İlçesi Karaçulha Mahallesi 296 Ada 2 Parsel numaralı 998,63 m² Yüzölçümlü İki Katlı Kargir Bina ve Arsası nitelikli 6 ve 7 Bağımsız Bölüm numaralı taşınmazların Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na,

C - Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait Fethiye İlçesi Cumhuriyet Mahallesi 264 Ada 91 Parsel numaralı 596,51 m² Yüzölçümlü Betonarme Üç Katlı Bina ve Arsa nitelikli 5 Bağımsız Bölüm numaralı taşınmazın Fethiye Belediye Başkanlığı’na, 5393 sayılı Belediye Kanunu 75/d maddesi uyarınca bedelsiz devirlerinin yapılması;

         2) Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonunca Fethiye Belediye Başkanlığı ile Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı arasında ½ hisse oranlarında devri yapılan taşınmazların, gerek İlçe Belediyesinin gerekse Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın yetki ve sorumluluğundaki hizmetleri aksatmadan yerine getirebilmesi için Ek-1 Taksim Listesi’ne göre Muğla Büyükşehir Belediyesi ile Fethiye Belediyesi Tüzel Kişilikleri adına Medeni Kanunun 698. ve 699. Maddeleri gereğince paylaşılması; hususlarının görüşülmesi   

               Emlak İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 03/02/2016 tarihli ve 47720051-301.01-385 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;


Kararın devamı için tıklayınız.


Ek için tıklayınız.