Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :86                              

Karar Tarihi :08/07 /2014              

KONUSU:

ORTACA İLÇESİ, DALYAN MAHALLESİNDEKİ 44.68 M2 YÜZÖLÇÜMLÜ, İMARIN 3711 NOLU ARTIK PARSELİN, 3194 SAYILI İMAR KANUNUN 17 MADDESİ KAPSAMINDA 1410 NOLU PARSEL MALİKLERİNE SATIŞI

Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 23/06/2014 tarih ve bila sayılı yazısı okundu. Yapılan müzakere sonucunda;

Mülkiyeti Belediyemize ait ve boş tarla olarak kullanılan Ortaca İlçesi Dalyan Mahallesindeki 44.68 m2 yüzölçümlü, imarın 3711 nolu artık parselin, 1410 nolu parsel maliklerinin 20/06/2014 tarihli satın alma dilekçeleri kapsamında 3194 sayılı İmar Kanunun 17. Maddesi ve 5393 Sayılı Kanunun 15. Maddesi uyarınca Belediyeye verilen yetkiler çerçevesinde satılarak değerlendirilmesi Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığınca uygun mütalaa edilmektedir.

Mülkiyeti Belediyemize ait Ortaca İlçesi Dalyan  Mahallesindeki imarın 3711 nolu parselin  3194 sayılı İmar Kanunun 17. Maddesi kapsamında şuyulu komşu 1410 nolu parsel maliklerine satılmasına; 5393 sayılı Belediye kanununun 18. maddesi uyarınca OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.