Geri Tüm Meclis Kararları

 

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No       :86                                    

Karar Tarihi :28/05/2020                      

 

KONUSU:

          5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 15. maddesi gereğince 1 yıl görev yapmak üzere, Belediye Meclisi üyelerinden oluşan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu üyelerinin işaretle oylama yapılmak suretiyle seçilmesi hususunun görüşülmesi

 

          Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’nın 18.05.2020 tarihli ve 56567348-105.02-E.1413 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;Kararın devamı için tıklayınız.