Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       : 87                                      

Karar Tarihi   :11/02/2016                          

KONUSU:

          Muğla Büyükşehir Belediye Meclisimizin 08/10/2015 tarih ve 368 sayılı kararının ekli listesinde; Gökben Mahallesi 116 ada 48 parsel numaralı taşınmazın Muğla Büyükşehir Belediyesi Tüzel Kişiliği adına, İncirköy Mahallesi 163 ada 30 parsel ve 108 ada 162 parsel, Karaağaç Mahallesi 110 ada 17 parsel, Üzümlü Mahallesi 667 ada 20 parsel ve 699 ada 2 parsel numaralı taşınmazların Fethiye Belediyesi Tüzel Kişiliği adına tescil edilmesine yönelik alınan kararın, Maliye Hazinesi olarak düzeltilmesi yönünde ek meclis kararı alınması ve 08/10/2015 tarih ve 368 sayılı Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı ile birlikte uygulanması hususunun görüşülmesi             

Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 03/02/2016 tarihli ve 47720051-301.01-386 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

Kararın devamı için tıklayınız.