Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :87                                                      

Karar Tarihi :10/03/2015                            

KONUSU:

       Dünya su sorunlarının tartışıldığı ve bu yılki ana teması “Yerel ve Bölgesel Yönetimler” olan 7. Dünya Su Forumu 12-17 Nisan 2015 tarihleri arasında Güney Kore’de yapılacaktır. Tüm giderleri program çerçevesinde Türkiye Belediyeler Birliği tarafından karşılanacak olan foruma Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman GÜRÜN’ ün ve Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü Baki ÜLGEN’ in katılımı

Özel Kalem Müdürlüğü’nün  04/03/2015 tarih ve 91388608-301.03-2015-37 sayılı, Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

İlgi: Türkiye Belediyeler Birliğinin 86081121-744.05.01.30/470 sayılı ve 11/02/2015 tarihli yazısı.

            Dünya su sorunlarının tartışıldığı ve bu yılki ana teması “Yerel ve Bölgesel Yönetimler” olan 7. Dünya Su Forumu 12-17 Nisan 2015 tarihleri arasında Güney Kore’de yapılacaktır. Tüm giderleri program çerçevesinde Türkiye Belediyeler Birliği tarafından karşılanacak olan foruma Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman GÜRÜN’ ün ve Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü Baki ÜLGEN’ in katılımı hususunda karar alınmak üzere yazımızın meclise havalesini arz ederim. Denilmektedir.

Meclisimizce yapılan görüşme sonucunda;

Dünya su sorunlarının tartışıldığı ve bu yılki ana teması “Yerel ve Bölgesel Yönetimler” olan, 12-17 Nisan 2015 tarihleri arasında Güney Kore’de yapılacak olan ve tüm giderleri program çerçevesinde Türkiye Belediyeler Birliği tarafından karşılanacak olan 7. Dünya Su Forumuna Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman GÜRÜN’ün ve Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü Baki ÜLGEN’in katılmasına İçişleri Bakanlığı’nın 20/06/2005 tarih ve 2005/62 sayılı Genelgesinin 3. maddesi gereği Meclisimizce OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.