Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No       :87                 

Karar Tarihi :17/04/2019   

KONUSU:

          İlimiz, Yatağan İlçesi, Eskihisar Mahallesi, Stratonikeia antik kentinde bulunan tapunun 21 pafta, 1268 ve 1269 parseldeki tescilli yapıların Restorasyon uygulama işi için 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7. maddesinin (o) bendi ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 14. maddesinin (b) bendi uyarınca yapılacak Restorasyon çalışması için Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Dair Katkı Payına başvurulabilmesi, yukarıda belirtilen gerekçeler nedeni ile Restorasyon işinin yıllara sari olacağı konusunda karar alınması ve ödenek dışında geri kalan Restorasyon bedelinin Belediyemiz tarafından karşılanabilmesi hususunun görüşülmesi.

          İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 16.04.2019 tarihli ve 36521862-754-E.3407 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

Kararın devamı için tıklayınız.