Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       : 88                    

Karar Tarihi  :11/02/2016     

KONUSU:

Muğla Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü Kuruluş, Görev, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik’in onaylanması hususunun görüşülmesi

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü’nün 05/02/2016 tarihli ve 41232352-301.01-2016-404 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli y

Kararın devamı için tıklayınız.