Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :88                              

Karar Tarihi :08/07/2014               

KONUSU:

6360 SAYILI KANUN KAPSAMINDA OLUŞTURULAN DEVİR TASFİYE VE PAYLAŞTIRMA KOMİSYONU KARARLARI GEREĞİNCE MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLE FETHİYE BELEDİYESİNE TOPLAM BAĞIMSIZ BÖLÜM VE ADEDİ VERİLEN TAŞINMAZLARIN TAKSİMLERİNİN VE TAHSİSLERİNİN YAPILMASI

Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 01/07/2014 tarih ve bila sayılı yazısı okundu. Yapılan müzakere sonucunda;

6360 Sayılı Kanun Kapsamında oluşturulan Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu Kararları gereğince Mülkiyeti Muğla Büyükşehir Belediyesi ile Fethiye Belediyesine toplam bağımsız bölüm adeti olarak verilen taşınmazların Taksimlerin ve tahsislerinin yapılması; 5393 Sayılı Kanunun 15. maddesi uyarınca Belediyeye verilen yetkiler çerçevesinde Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığınca uygun mütalaa edilmektedir.

1-Fethiye İlçesi Göcek Mahallesi 417 Ada 2 nolu parsel üzerinde kat mülkiyeti sonucunda oluşan bağımsız bölümlerden 10 adeti Muğla Büyükşehir Belediyesi Tüzel Kişiliğine, 15 adeti Fethiye Belediyesi Tüzel Kişiliğine verilmiştir.

Fethiye İlçesi Göcek Mahallesi 417 Ada 2 Nolu parseldeki A Blok 1,2,3,4,5,6,7,8 nolu Bağımsız Bölümler Muğla Büyükşehir Belediyesi Tüzel Kişiliği, B Blok 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 nolu Bağımsız Bölümler Fethiye Belediyesi Tüzel Kişiliği adına Medeni Kanunun 698. ve 699. Maddeleri gereğince taksim ve tesciline,

2.Fethiye İlçesi Göcek Mahallesi 416 Ada 1 nolu parsel üzerinde kat mülkiyeti sonucunda oluşan 6 adet bağımsız bölümden, Komisyon Kararı gereğince 2 adeti Fethiye Belediyesi Tüzel Kişiliğine verilmiştir. Yapılan inceleme sonucunda, Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu tarafından değerlendirilmeyen 4 adet bağımsız bölüm tespit edilmiştir.

Fethiye İlçesi Göcek Mahallesi 416 Ada 1 Nolu parseldeki 5, 6 nolu Bağımsız Bölümler Muğla Büyükşehir Belediyesi Tüzel Kişiliği, 1, 2, 3, 4 nolu Bağımsız Bölümler Fethiye Belediyesi Tüzel Kişiliği adına Medeni Kanunun 698. ve 699. Maddeleri gereğince taksim ve tesciline,

Mülkiyeti Muğla Büyükşehir Belediyesi Tüzel Kişiliğine ait Fethiye İlçesi Göcek Mahallesi 421 Ada 1 nolu parsel üzerindeki Hizmet Binasının, Mülkiyeti Fethiye Belediyesi Tüzel Kişiliğine ait 413 ada 1 parsel üzerindeki ek binanın Büyükşehir Belediyemize tahsisine karşılık 5393 Sayılı Belediye Kanunun 75. Maddesi gereğince 5 (Beş) yıl süre ile bedelsiz olarak Fethiye Belediye Başkanlığı’na tahsisine 5393 sayılı Belediye kanununun 18. maddesi uyarınca OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.