Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :89                  

Karar Tarihi :08/07/2014    


KONUSU:

ARAÇ ALINMASI                                

  • 2 (İKİ) ADET CENAZE NAKİL ARACI
  • 3 (ÜÇ) ADET HASTA NAKİL ARACI
  • 4 (DÖRT ) ADET BİNEK TİPİ HİZMET ARACI

          Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın 02/07/2014 tarih ve 31514194-301.05-233 sayılı yazısı okundu. Yapılan müzakere sonucunda;

         Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde sunulan hizmetlerde kullanmak üzere;

          - 2(iki) adet Cenaze Nakil Aracı

          - 3(üç) adet Hasta Nakil Aracı

          - 4 (dört) adet Binek Tipi Hizmet Aracının alınmasına; OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.