Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :89                                           

Karar Tarihi :10/03/2015               

KONUSU:

       6360 Sayılı Kanun Kapsamında oluşturulan Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu  kararları gereğince kapanan İncirköy Tüzel Kişiliğine ait değerlendirilmeyen taşınmazların Taksim Listesi kapsamında Muğla Büyükşehir Belediyesi Tüzel Kişiliği ile Fethiye Belediyesi Tüzel Kişiliği adına Medeni Kanunun 698. ve 699. Maddeleri gereğince paylaşılması

Emlak ve İstimlâk Dairesi Başkanlığı’nın  04/03/2015 tarih ve 47720051-301.01/338 sayılı, Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

6360 Sayılı Kanun Kapsamında oluşturulan Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu Kararları gereğince kapanan İncirköy Tüzel Kişiliğine ait değerlendirilmeyen taşınmazların taksimlerinin yapılması; 5393 sayılı kanunun 15. maddesi uyarınca Belediyeye verilen yetkiler çerçevesinde Başkanlığımızca uygun mütalaa edilmektedir.

Makamınızca uygun görülmesi halinde;

Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu tarafından kapanan kapanan İncirköy Tüzel Kişiliğine ait değerlendirilmeyen taşınmazların ekte sunulan Taksim Listesi kapsamında Muğla Büyükşehir Belediyesi Tüzel Kişiliği ile Fethiye Belediyesi Tüzel Kişiliği adına Medeni Kanunun 698. ve 699. Maddeleri gereğince, ekte sunulan Taksim Listesi kapsamında paylaşılması hususunda 5393 sayılı Belediye kanununun 18. maddesi uyarınca karar alınmak üzere yazımızın Belediye Meclisine havalesini arz ederim. Denilmektedir.


Meclisimizce yapılan görüşme sonucunda;

Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu tarafından kapanan İncirköy Tüzel Kişiliğine ait değerlendirilmeyen taşınmazların eki Taksim Listesi kapsamında Muğla Büyükşehir Belediyesi Tüzel Kişiliği ile Fethiye Belediyesi Tüzel Kişiliği adına Medeni Kanunun 698. ve 699. Maddeleri gereğince, paylaşılmasına 5393 sayılı Belediye kanununun 18. maddesi uyarınca Meclisimizce  OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.


6360 SAYILI KANUN KAPSAMINDA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE İLÇE BELEDİYESİ ARASINDA BİLDİRİLMEYEN TAŞINMAZLARIN TAKSİM LİSTESİ

 

BELEDİYE: FETHİYE

       

SN

Maliki

 Mahallesi

Mevkii

Ada

Parsel

Alan (m2)

Cinsi

Hisse

Açıklamalar (Tahsis,  Şartlı Bağış Şerhi vb.)

Taksim

1

İNCİRKÖY TÜZEL KİŞİLİĞİ

İNCİRKÖY

BEYKÖY

109

1

600,00

ARSA

TAM

İFRAZEN TAKSİM (TSM) BEYAN: (KONUSU: 3402 SAYILI KANUNUN 22. MADDESİNİN 2.FIKRASI (A) BENDİ UYGULAMASINA TABİDİR.) MALİK: MUĞLA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ

FETHİYE BELEDİYESİ

2

İNCİRKÖY TÜZEL KİŞİLİĞİ

İNCİRKÖY

BEYKÖY

109

2

600,00

ARSA

TAM

İFRAZEN TAKSİM (TSM) BEYAN: (KONUSU: 3402 SAYILI KANUNUN 22. MADDESİNİN 2.FIKRASI (A) BENDİ UYGULAMASINA TABİDİR.) MALİK: MUĞLA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

3

İNCİRKÖY TÜZEL KİŞİLİĞİ

İNCİRKÖY

BEYKÖY

109

3

600,00

ARSA

TAM

İFRAZEN TAKSİM (TSM) BEYAN: (KONUSU: 3402 SAYILI KANUNUN 22. MADDESİNİN 2.FIKRASI (A) BENDİ UYGULAMASINA TABİDİR.) MALİK: MUĞLA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

4

İNCİRKÖY TÜZEL KİŞİLİĞİ

İNCİRKÖY

BEYKÖY

109

5

600,00

ARSA

TAM

İFRAZEN TAKSİM (TSM) BEYAN: (KONUSU: 3402 SAYILI KANUNUN 22. MADDESİNİN 2.FIKRASI (A) BENDİ UYGULAMASINA TABİDİR.) MALİK: MUĞLA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

5

İNCİRKÖY TÜZEL KİŞİLİĞİ

İNCİRKÖY

BEYKÖY

106

1

1081,75

ARSA

TAM

İFRAZEN TAKSİM (TSM) BEYAN: (KONUSU: 3402 SAYILI KANUNUN 22. MADDESİNİN 2.FIKRASI (A) BENDİ UYGULAMASINA TABİDİR.) MALİK: MUĞLA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ

FETHİYE BELEDİYESİ