Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No         : 89                               

Karar Tarihi   : 12/04/2018                 

KONUSU:

  1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi.

        j) Dalaman İlçesi, Şerefler Mahallesi, Türbealanı Mevkiinde, tapunun 178 ada, 149 parsel numarasında kayıtlı taşınmaz üzerinde “Turizm Alanı (Eko Turizm)” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının, 5216 sayılı kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8. Maddeleri uyarınca görüşülmesi.

      İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 28.03.2018 tarihli raporunda;

28.03.2018 tarihinde saat 13.00’de Emirbeyazit Mahallesi Uğur Mumcu Bulvarı Muğla Büyükşehir Belediyesi 2 No.lu Hizmet Binasında toplanan Komisyonumuzca; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 07.03.2018 tarih ve 36521862-301.03-E.1421 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye Meclisimizin 08.03.2018 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen “Dalaman İlçesi, Şerefler Mahallesi, Türbealanı Mevkiinde, tapunun 178 ada, 149 parsel numarasında kayıtlı taşınmaz üzerinde “Turizm Alanı (Eko Turizm)” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının, 5216 sayılı kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8. Maddeleri uyarınca görüşülmesi” konusu görüşüldü.

İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 07.03.2018 tarih ve 36521862-301.03-E.1421 sayılı yazısında;


Kararın devamı için tıklayınız

İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu için Tıklayınız