Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       : 90                              

Karar Tarihi  : 09/03/2017                

KONUSU:

  1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi.

          i) Muğla Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.10.2016 tarih ve 399 sayılı kararıyla onaylanan Yatağan İlçesi, Şeref Mahallesi, Eren Mevkii, 508 parsel 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine yapılan itirazın Yatağan Belediye Başkanlığının 05.01.2017 tarih ve 15 sayılı Meclis Kararı ile birlikte değerlendirilerek, 5216 sayılı Kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8/b maddesi uyarınca görüşülmesi.

          İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 21.02.2017 tarihli raporunda;

          21/02/2017 tarihinde saat 13:30’da Şeyh Mahallesi Kurşunlu Caddesi Muğla Büyükşehir Belediyesi 1 No.lu Hizmet Binasında toplanan Komisyonumuzca; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 08/02/2017 tarih ve 36521862-310.01.03-848 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye Meclisimizin 09.02.2017 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen “Muğla Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.10.2016 tarih ve 399 sayılı kararıyla onaylanan Yatağan İlçesi, Şeref Mahallesi, Eren Mevkii, 508 parsel 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine yapılan itirazın Yatağan Belediye Başkanlığının 05.01.2017 tarih ve 15 sayılı Meclis Kararı ile birlikte değerlendirilerek, 5216 sayılı Kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8/b maddesi uyarınca görüşülmesi” konusu görüşüldü.

       İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 08/02/2017 tarih ve 36521862-310.01.03-848 sayılı yazısında;