Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       : 90                                       

Karar Tarihi  :11/02/2016                       

KONUSU:

İlimiz, Ula İlçesi, Ataköy Mahallesi 2579 Parsel numaralı 2.609,24 m² yüzölçümlü Tarla nitelikli taşınmazın; ‘Su Deposu ve Depo’ olarak kullanılmak üzere, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e ve 75/d maddeleri uyarınca Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne bedelsiz devrinin yapılması hususunun görüşülmesi          

Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı 04/02/2016 tarihli ve 47720051-301.01-394 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

Kararın devamı için tıklayınız.