Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :90                              

Karar Tarihi :08/07/2014               


KONUSU:

MÜLKİYETİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYEMİZE AİT İLİMİZ, MENTEŞE İLÇESİ, ORHANİYE MAHALLESİNDE, 1026 ADA 333 PARSELDE 8.645,51 M2    YÜZ ÖLÇÜMLÜ ALANIN TİCARİ GELİR GETİRİCİ YATIRIM YAPMAMAK KAYDI İLE SPOR KOMPLEKSİ OLARAK DÜZENLENEBİLMESİ, PEYZAJ VE ÇEVRE DÜZENLEMELERİNİN YAPILABİLMESİ İÇİN 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNUNUN 75. MADDESİ GEREĞİNCE 29 YIL SÜRE İLE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADINA BEDELSİZ TAHSİS EDİLMESİ

Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 03/07/2014 tarih ve bila sayılı yazısı okundu. Yapılan müzakere sonucunda;

Mülkiyeti Muğla Büyükşehir Belediyesine ait Menteşe İlçesi, Orhaniye Mahallesi, 1026 Ada 333 ve 334 parsellerin mülga Muğla Belediye Meclisinin 06/03/2012 tarih 51 sayılı Kararı gereğince (A) harfi ile gösterilen kısmın 500 kişilik kapalı yüzme havuzu, (B) harfi ile gösterilen kısmın Gençlik Merkezi Binası, (C) harfi ile gösterilen kısmın 3000 kişilik spor salonu yapımı için 29 yıllığına Spor Genel Müdürlüğü adına tahsisi yapılmıştır.

Muğla Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nün 26/05/2014 tarih 61450573/3179 sayılı yazılarında söz konusu tahsisli alanın spor kompleksi olarak düzenlenebilmesi, peyzaj ve çevre düzenlemelerinin yapılabilmesi için ekli krokide kırmızı ile taralı (D) harfi ile gösterilen 8645.51 m2 yüzölçümlü alanın 29 yıllığına Spor Genel Müdürlüğü adına tahsisini talep etmiştir. Talep edilen yerin tahsis edilmesi; 5393 Sayılı Kanunun 15. maddesi uyarınca Belediyeye verilen yetkiler çerçevesinde Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığınca uygun mütalaa edilmektedir.

Mülkiyeti Büyükşehir Belediyemize ait İlimiz, Menteşe İlçesi, Orhaniye Mahallesinde, 1026 Ada 333 parselde, ekli krokide kırmızı ile taralı (D) harfi ile gösterilen 8645.51 m2 yüzölçümlü alanın ticari gelir getirici yatırım yapmamak kaydı ile spor kompleksi olarak düzenlenebilmesi, peyzaj ve çevre düzenlemelerinin yapılabilmesi için 5393 sayılı Belediye Kanununun 75. maddesi gereğince 29 yıl süre ile Spor Genel Müdürlüğü adına bedelsiz tahsis edilmesi işleminin yapılmasına; 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi uyarınca OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.  


Durum Haritası ve Röleve Ölçü Krokisi İçin Tıklayınız.