Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       :91                          

Karar Tarihi  :11/02/2016           

KONUSU:

 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında meydan, park ve otopark alanında kalan İlimiz, Menteşe ilçesi, Emirbeyazıt mahallesi 581 ada; 185, 109, 12, 13 ve 61 numaralı parsellerin 3194 sayılı İmar Kanunun 10. maddesine göre beş yıllık İmar programına ek olarak alınması hususunun görüşülmesi

  Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 05/02/2016 tarihli ve 99506623-301.01-396 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;


Kararın devamı için tıklayınız.

Ek için tıklayınız.