Geri Tüm Meclis Kararları

 

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No         : 91                             

Karar Tarihi   : 28/05/2020              

 

KONUSU:

          Büyükşehir Belediyemizin bağlı kuruluşu olan Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü’nün İller Bankası A.Ş.’den (bundan sonra “Banka” olarak anılacaktır) kullanacağı Kavaklıdere 1.Kademe Kanalizasyon İnşaatı işi için 5.924.321,00- (beşmilyondokuzyüzyirmidörtbinüçyüzyirmibir) TL ek krediye ilişkin düzenlenen kredi sözleşmesinden kaynaklanan her türlü ödeme yükümlülüğünü sözleşme hükümleri çerçevesinde yerine getirememesi ve/veya kredilerin teminatlarının yetersiz kalması halinde Büyükşehir Belediyemizin Hazine ve Maliye Bakanlığı ve/veya Banka tarafından dağıtılan yasal paylarının mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamının garanti olarak gösterilmesine ve konuya ilişkin her türlü iş ve işlemlerin yürütülmesi için Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Osman GÜRÜN'e yetki verilmesi hususunun görüşülmesi

 

Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın 13.05.2020 tarihli ve 79556812-105.03-E.2046 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;


Kararın devamı için tıklayınız.