Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :91                              

Karar Tarihi  :08/07/2014                

KONUSU:

SULAMA TESİSLERİNDEN FAYDALANANLARDAN ALINACAK BEDELLERİN GÖRÜŞÜLMESİ

Plan ve Bütçe Komisyonunun 08/07/2014 tarih ve bila sayılı raporu okundu. Yapılan müzakere sonunda;

Belediye Meclisimizin 08/07/2014 tarihli toplantısında komisyonumuza havale edilen 01/07/2014 tarih ve 10452259 sayılı Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığının yazısı ile Meclisimize sunulan sulama bedelleri ait cetveller, plan ve bütçe komisyonumuzun 08/07/2014 tarihli toplantısında incelenmiş olup, plan ve bütçe komisyonunca katılanların oy birliği ile kabul edilen ekteki fiyat tarifeleri Meclisimizce Mehmet DEMİR ve Kamil CEYLAN’ın çekimser oylarına karşılık OYÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ.


Fiyat tarifelerini görmek için tıklayınız.