Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No         : 9                                 

Karar Tarihi   : 11/01/2018                

KONUSU:

  1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi.

       g) Menteşe İlçesi, Yeşilyurt Mahallesinde hazırlanan 03.01.2017 tarih ve 13 sayılı Menteşe Belediye Meclis Kararı ve Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 29.09.2017 tarih ve 5943 sayılı Kurul Kararı ile uygun görülen 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliğinin, 5216 sayılı Kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8. maddesi uyarınca görüşülmesi.   

      İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 28.12.2017 tarihli raporunda;

 28.12.2017 tarihinde saat 13.00’de Emirbeyazit Mahallesi Uğur Mumcu Bulvarı Muğla Büyükşehir Belediyesi 2 No.lu Hizmet Binasında toplanan Komisyonumuzca; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 11.12.2017 tarih ve 36521862-310.01.03-7588 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye Meclisimizin 15.12.2017 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen “Menteşe İlçesi, Yeşilyurt Mahallesinde hazırlanan 03.01.2017 tarih ve 13 sayılı Menteşe Belediye Meclis Kararı ve Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 29.09.2017 tarih ve 5943 sayılı Kurul Kararı ile uygun görülen 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliğinin, 5216 sayılı Kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8. maddesi uyarınca görüşülmesi” konusu görüşüldü.

İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 11.12.2017 tarih ve 36521862-310.01.03-7588 sayılı yazısında;