Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No         : 91                               

Karar Tarihi   : 12/04/2018                 

KONUSU:

  1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi.

        l) Anayasanın 138. maddesi ve 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 28. maddesi kapsamında, Menteşe Belediye Meclisi’nin 06.02.2018 tarih ve 23 sayılı meclis kararı ile kabul edilen, Muğla 1. İdare Mahkemesi'nin 2017/580 esas ve 2017/860 nolu kararı doğrultusunda 02.04.2007 tarih ve 15 sayılı Mülga Bayır Belediye Meclis Kararı ile onaylanan “Entegre Çimento Fabrikası” amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı iptalinin, 5216 sayılı kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8. Maddeleri uyarınca görüşülmesi.

      İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 28.03.2018 tarihli raporunda;

 28.03.2018 tarihinde saat 13.00’de Emirbeyazit Mahallesi Uğur Mumcu Bulvarı Muğla Büyükşehir Belediyesi 2 No.lu Hizmet Binasında toplanan Komisyonumuzca; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 07.03.2018 tarih ve 36521862-301.03-E.1422 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye Meclisimizin 08.03.2018 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen “Anayasanın 138. maddesi ve 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 28. maddesi kapsamında, Menteşe Belediye Meclisi’nin 06.02.2018 tarih ve 23 sayılı meclis kararı ile kabul edilen, Muğla 1. İdare Mahkemesi'nin 2017/580 esas ve 2017/860 nolu kararı doğrultusunda 02.04.2007 tarih ve 15 sayılı Mülga Bayır Belediye Meclis Kararı ile onaylanan “Entegre Çimento Fabrikası” amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı iptalinin, 5216 sayılı kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8. Maddeleri uyarınca görüşülmesi” konusu görüşüldü.

İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 07.03.2018 tarih ve 36521862-301.03-E.1422 sayılı yazısında;


Kararın devamı için tıklayınız

İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu için Tıklayınız