Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No         : 9                               

Karar Tarihi   : 09/01/2020               


KONUSU:

    İlimiz, Menteşe İlçesi, Şeyh Mahallesi, 21 Pafta, 341 Ada, 73 Parsel’de yer alan mülkiyetimizdeki tescilli taşınmazımızın Restorasyon uygulama işi için 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7. maddesinin (o) bendi ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 14. maddesinin (b) bendi uyarınca yapılacak Restorasyon çalışması için Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Dair Katkı Payına başvurulabilmesi, Restorasyon sırasında ortaya yeni verilerin çıkabileceği düşünüldüğünde Restorasyon işinin yıllara sari olacağı konusunda karar alınması ve ödenek dışında geri kalan Restorasyon bedelinin Belediyemiz tarafından karşılanabilmesi hususlarının görüşülmesi


          İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 03.01.2020 tarihli ve 36521862-754-E.84 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;


Kararın devamı için tıklayınız.