Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       :92                           

Karar Tarihi  :11/02/2016           

KONUSU:

         Büyükşehir Belediyemiz tarafından yürütülen, eski ismi “Bayırköy Sulaması” olan sulama hizmetinin, çiftçilerimizin maddi anlamda mağdur olmamaları ve ucuz maliyete sahip cazibeli sulama imkânından yararlanmalarının temini için, DSİ. 21. Bölge Müdürlüğü ile İdaremiz arasında yapılacak bir protokol çerçevesinde, sulama tesisindeki işletme, bakım ve onarım faaliyetlerinin DSİ. 21. Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülmesi hususunun görüşülmesi         

 Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın 05/02/2016 tarihli ve 31815536-314.02.06-193 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

Kararın devamı için tıklayınız.